O21 heeft Innoord begeleid in het traject voor het opzetten van ontdeklabs binnen hun bestuur. O21 is met een kopgroep aan de slag gegaan om visie te bepalen voor de ontdeklabs binnen de scholen. De koersnotitie van Innoord was daarbij uitgangspunt en op dit moment worden op drie Innoordscholen ontdeklabs gerealiseerd.