O21 heeft dit relatief kleine bestuur intensief begeleid door een nulmeting (infrastructuur, hardware, software) te verrichten en hen te adviseren en begeleiden bij de keuze voor een netwerkbeheerder.