Kentalis heeft in samenwerking met O21 een intensief en uniek scholingsaanbod afgenomen op gebied van digitale adaptieve leermiddelen.
Aan het begin van het schooljaar zijn een aantal groepen intensief in de klas begeleid bij de inzet van Snappet in het onderwijs.
Deze vorm van co-teaching is door Kentalis als zeer waardevol ervaren.