O21 heeft STWT als opdrachtgever ondersteund in diverse beleidsmatige, infrastructurele en hardwarematige zaken. Er is nascholing verzorgd in de vorm van TROA-dagen en scholing, gebaseerd op de uitkomsten van de ICT-vaardighedenscan. O21 heeft meegedacht in bovenschoolse beleidsvoering en in het vormen van de visie op 21e eeuws leren en de onderwijskundige inzet van ICT. Tevens heeft O21 mogen adviseren bij de inzet van adaptieve digitale middelen. Ook heeft een van de scholen op tijdelijke basis een van de medewerkers van O21 ingehuurd als interim-ict-coördinator.