PCPO Barendrecht is een bijzondere klant van O21. Het is het het eerste bestuur dat intensief gebruik maakte van de ondersteuning van O21.
O21 heeft geparticipeerd in het aansturen van de ICT-coördinatoren en in de opleiding van de nieuwe bovenschools ict coördinator. Na de afname van de ICT-vaardighedenscan is er een nascholingsaanbod verzorgd op onderwijs met ICT. O21 heeft PCPO daarnaast geadviseerd op gebied van digitale adaptieve leermiddelen. Tevens is er ondersteuning geboden in de vorming van de visie op 21e eeuws leren en de onderwijskundige inzet van ICT. Ook is er meegedacht met diverse keuzes rondom infrastructurele en hardwarematige items, alsmede de keuze voor een netwerkbeheerder.