Penta Hoorn is de afgelopen jaren op bovenschools niveau door O21 begeleidt. In samenspraak met elkaar is er een duidelijke overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur opgezet en uitgevoerd. Ook bij de keuze voor een netwerkbeheerder en de eisen die hieraan gesteld worden, heeft O21 een ondersteunende bijdrage geleverd. Naar aanleiding van een TROA-visiedag zijn bouwstenen verzameld die geleid hebben tot een ict-beleidsnotitie op bestuursniveau.
Middels diverse sessies is dit beleid ook vertaald op schoolniveau.

.