Phanta Rhei werkt al sinds 2012 op bestuursniveau samen met O21. Veel thema’s zijn in die jaren de revue gepasseerd. Denk hierbij onder andere de vormgeving van bovenschools beleid (2012-2016 en 2017-2021), de visie op 21e eeuws leren en de onderwijskundige inzet van ICT. Tevens heeft O21 geadviseerd op de inzet van digitale adaptieve leermiddelen. Phanta Rhei heeft samengewerkt in de keuze voor het netwerkbeheer. Daarnaast is er jarenlang ondersteuning geboden in het voorzitten van de ICT-werkgroep, heeft Phanta Rhei de ICT-vaardighedenscan afgenomen en is de nodige scholing, waaronder de OICT-opleiding verzorgd.