Referentie:

“O21 heeft de scholen van PPO de Link begeleid bij het aanvragen en realiseren van een goede breedbandaansluiting via Ziggo. Daarnaast inventariseert O21 jaarlijks stichtingsbreed de vraag naar hardware t.b.v. gezamenlijke aanbesteding en inkoop”.