Referentie:
“In nauwe samenwerking met onderwijsadviseur Tonny Plas is het ict beleid vernieuwd en verwoord in een helder beleidsplan. Daarvoor is o.a. de ICT-vaardighedenscan van O21 onder alle leerkrachten afgenomen. In het verder ontwikkelen van bovenschools beleid rondom het thema onderwijs en ict, werkt PricoH samen met O21 waarbij ook de OICT-opleiding voor de ict-coördinatoren van PricoH verzorgd wordt door O21.”