Stichting PROCEON is een van onze opdrachtgevers waarbij O21 heeft ondersteund bij het ontwikkelen van het ict-beleid. Daarnaast heeft O21 ondersteund en training verzorgd rondom de inzet van digitale adaptieve leermiddelen (Snappet) en samengewerkt aan een TROA-dag gericht op 21e eeuws leren. Proceon heeft ook gebruik gemaakt van de ict-vaardighedenscan. Op dit moment ondersteunt O21 Proceon bij de nieuwe planperiode (2017-2021).