Bij Quadraten hebben leerkrachten en schoolleiders meer zicht en zicht gekregen op de digitale vaardigheden van alle personeel door afname van de digitale vaardigheden scan. Hierdoor hebben zij nu meer grip op scholingsbehoeften van alle personeel.