O21 heeft dit bestuur intensief begeleid door een nulmeting (infrastructuur, hardware, software) te verrichten en hen te adviseren en begeleiden bij de keuze voor een netwerkbeheerder. Ook heeft SKOVV gebruikt gemaakt van de digitale vaardigheden scan bij alle personeel en heeft op basis daarvan zicht op de vaardigheden én nascholingsbehoeften.