Octant heeft in samenwerking met O21 gewerkt aan het bovenschools beleid en het ontwikkelen van een visie rondom de onderwijskundige inzet van ICT. Tevens heeft Octant de ICT-vaardighedenscan afgenomen, op basis waarvan de professionaliseringsaccenten zijn vastgesteld. Octant heeft naast de didactische inzet van ICT ook nadrukkelijk gekozen voor het opzetten van een Xperio, dat het afgelopen jaar succesvol is opgezet.