Referentie:
“Henk van de Hoef is vanaf november 2014 tot juni 2016 als externe ICT project manager actief geweest bij de vereniging ‘Vechtstreek en Venen’. Komend van stoffige PC-tjes draaiend op XP zijn we nu een eigentijdse PCPO onderwijsaanbieder, met een uitstekende ICT voorziening waardoor ontwikkeling wordt gestimuleerd. We hebben een meerjaren onderwijskundige ICT visie, gekoppeld aan een meervoudig gelaagd ontwikkelplan, waarin het scholingsaanbod, 21ste eeuwse vaardigheden en ruimte voor de eigen pedagogische keuzes per school zijn verankerd. Vakbekwaam, hoofd-bijzaken kunnen onderscheiden, organisatorisch sensitief en doortastend.”