Primeur: SVO vakopleiding Food deed de digitale vaardighedenscan

 ‘De verschillende domeinen binnen de digitale vaardighedenscan waren erg duidelijk. De DVS is goed ingericht, goed te volgen en sloot ook goed aan bij onze medewerkers’

De afgelopen periode is er veel meer aandacht gekomen voor de digitale geletterdheid binnen het onderwijs. Veel scholen hebben digitale geletterdheid al een plek gegeven binnen hun ambities en schoolplannen. Tegelijkertijd lopen veel scholen tegen het onderwerp digitale vaardigheden van de medewerker aan. Want hoe vaardig zijn de medewerkers nou eigenlijk? Welke vaardigheden mogen we van onze medewerkers verwachten? En hoe kunnen we dit op een goede manier achterhalen?

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel winst te behalen valt in het verbeteren van ict-bekwaamheid. Als een school hiermee aan de slag wil, dan is het van belang om te weten waar je staat, zodat er gericht ondersteuning aangeboden kan worden. De digitale vaardighedenscan geeft je dit inzicht.

In 2012 ontwikkelde O21 de eerste versie van de digitale vaardighedenscan. Deze is in de loop van de afgelopen tien jaar steeds verder verfijnd, zowel qua inhoud en domeinen als qua rapportage.

De afgelopen jaren is de digitale vaardighedenscan voornamelijk ingezet binnen het V(S)O en het PO. Duizenden docenten hebben deze scan al ingevuld en daarmee is er een grote landelijke benchmark ontstaan waar scholen en medewerkers zichzelf mee kunnen vergelijken. Onlangs heeft ook SVO vakopleiding Food de digitale vaardighedenscan afgenomen om inzichtelijk te krijgen waar hun medewerkers staan zodat ze gerichte vervolgstappen kunnen aanbieden binnen hun professionaliseringsaanbod.

SVO vakopleiding Food is het eerste MBO dat bij O21 zijn digitale vaardighedenscan heeft afgenomen. SVO Vakopleiding Food geeft aan dat ze het samenwerken met O21 als erg prettig en professioneel hebben ervaren.

 ‘Fijn dat jullie zo flexibel waren in wat er mogelijk was en qua meedenken. Jullie waren goed bereikbaar en er werd goed naar onze wensen geluisterd. De domeinen waren duidelijk ingedeeld en de DVS was goed ingericht. Daarnaast was het systeem stabiel en waren er geen technische verstoringen. Dit was erg prettig. We zijn blij met de rapportage n.a.v. de scan. Er komen duidelijke adviezen naar voren waar we zeker mee verder kunnen’ (SVO Vakopleiding Food, 2022).’

Mogelijk behoor jij ook tot een (onderwijs)organisatie die worstelt met het goed in kaart brengen van de digitale vaardigheden van medewerkers, om op basis daarvan een zo goed mogelijk professionaliseringsaanbod te kunnen samenstellen. De digitale vaardighedenscan kan jullie hierbij helpen! Op deze pagina vind je alle informatie over de digitale vaardighedenscan. Of neem contact met ons op, onze onderwijsadviseurs helpen je graag verder.