Kleuters en een digitaliserende wereld

Lange tijd leek onderwijs en digitalisering voornamelijk voorbehouden aan de midden- en bovenbouw. De onderbouw bleef hierbij vaak achter; soms was dit een bewuste keuze, maar vaak ook niet. De digitalisering neemt snel toe; jonge kleuters hebben vaak al ervaring met...

Lees meer

School en communicatie

De schoolwebsite is een belangrijk middel om uw school te profileren. Naast open dagen en andere ontmoetingsmomenten is de schoolwebsite hét laagdrempelige instrument voor nieuwe ouders om de school te leren kennen. Daarnaast willen sommige scholen meer dan alleen...

Lees meer

JGZ en privacy op scholen

U zult het vast herkennen. Jaarlijks wordt u als school bevraagd door de JGZ-organisatie van de gemeente om gegevens van de leerlingen digitaal aan te leveren. Dit hebben zij nodig om hun publieke taak uit te kunnen voeren in het kader van de jeugdgezondheidszorg...

Lees meer

Veilige uitwisseling van uw leerlinggegevens

Veilige gegevensuitwisseling tussen PO en VO Jaarlijks stappen ruim 175 duizend leerlingen over van het PO naar het VO. Het is wettelijk bepaald dat hierbij leer- en begeleidingsgegevens moeten worden uitgewisseld. Dit Overstapdossier bevat veel gevoelige gegevens...

Lees meer

Professionalisering van leerkrachten

Proeftuinieren in Amsterdam Op veel scholen wordt gezocht naar manieren om de ict-vaardigheden te verhogen en van en met elkaar te leren. Een mooie organisatievorm is het opzetten van proeftuinen, waarbij scholen de inzet van ict-middelen kunnen ervaren en hiermee...

Lees meer

Computational Thinking

Opeens was hij er: een nieuwe Engelse term in de opsomming van de elf 21e eeuwse vaardigheden; een term waar je in eerste instantie weinig beeld bij hebt: computational thinking. Deze term, die in 1980 door Seymour Papen werd bedacht, heeft iets sterk technologisch in...

Lees meer

Probleemoplossend vermogen

In de O21 nieuwsbrieven besteden we de komende maanden expliciet aandacht aan acht 21e eeuwse vaardigheden. In deze nieuwsbrief aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheid Probleemoplossend vermogen   Probleemoplossend vermogen    Definities van probleemoplossend vermogen...

Lees meer

Gratis kaarten Lot’s Foundation Benefietconcert 27 mei

Op 27 mei organiseert Lot's Foundation een muzikaal Benefietconcert met een prachtig doel: kinderen bewust maken van hun rechten. De aanvang is 20.00 uur in het Figitheater in Zeist. O21 is sponsor van deze avond. Wij hebben in totaal 30 kaarten (maximaal 10 per...

Lees meer

Nieuw artikel: sturen met digitale leermiddelen

Menno van Hasselt schreef het artikel 'sturen met digitale leermiddelen'. In dit artikel gaat hij in op de adaptieve functie van digitale leermiddelen zoals Snappet en de programma's van Oefenweb. Belicht wordt o.a. welke betekenis  de leerling én de leerkracht...

Lees meer