Train de trainer Snappet en Gynzy

In twee dagen leiden wij je op om een kartrekkersrol te vervullen en zo de inzet van Snappet of Gynzy binnen jouw school/bestuur verder te ontwikkelen en optimaliseren.

Lees meer

Detachering

Diverse besturen schakelen onze adviseurs in om gedurende een langere periode op stafniveau mee te denken, te adviseren of praktisch te ondersteunen.

Lees meer

Informatiemanagement

Bij informatiemanagement gaat het om keuzes maken voor, het optimaal gebruiken van en regie voeren op de leer- en werkomgevingen in je organisatie.

Lees meer