Handreiking Onderwijs op Afstand

Afgelopen weekend heeft O21 gewerkt aan het opzetten van een website waarin meegedacht wordt met besturen en scholen die nadenken over de mogelijkheden voor onderwijs op afstand. Je vindt hier alle relevante informatie rondom thema's als: Thuis aan de slag met...

Lees meer

Computational thinking in het onderwijs

Computational thinking: een term waar je je wellicht niet echt een beeld bij kan vormen. Je bent al gauw geneigd om het te vertalen met denken als een computer of een vaardigheid waar je altijd een computer bij nodig hebt. Anderen scharen programmeren, robotica en 3D...

Lees meer

Inspiratiesessie digitale geletterdheid

Ben je bestuurder, (meerschools) directeur, kwaliteitsmedewerker onderwijs of bovenschools ICT'er¹ en wil je meer weten over digitale geletterdheid? Meld je dan aan voor onze inspiratiesessie op 16 januari 2020! Digitale geletterdheid: we kunnen er niet omheen. Wij...

Lees meer

Mediawijsheid in het onderwijs

Wist je dat we gemiddeld per dag 221 keer op onze smartphone kijken? En dat kinderen van 10 tot 14 jaar gemiddeld 5,5 uur per dag media consumeren? Deze cijfers laten zien dat het van groot belang is kinderen hierin structureel in te begeleiden. Op 10 oktober 2019...

Lees meer

Nieuw: opleiding specialist digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid gaat een vaste plek innemen binnen het onderwijscurriculum. Het doel daarvan is dat scholen leerlingen beter voorbereiden op de ontwikkelingen in de maatschappij en op hun toekomst. Deze ontwikkeling roept echter de nodige vragen op bij scholen....

Lees meer

ICT als bouwsteen voor onderwijsverbetering

“Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag: draagt dit bij aan de ontwikkeling van kinderen? Is het antwoord ‘nee’, dan stoppen we ermee en beoordelen we het onderliggende doel op toepassing.” Aan het woord is Henk Eilander, Directeur LEV Academie en Projecten...

Lees meer

Digitale geletterdheid: start met deze 3 stappen

Maar liefst 96% van de besturen vindt de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot. Steeds vaker heeft het thema een plek in strategische beleidsplannen en ‘wil men er iets mee’. Dat lijkt ook pure noodzaak, want de gemiddelde score...

Lees meer

Starten met een academie? Begin bij de basis

De komst van nieuwe digitale leermiddelen, ontwikkelingen rondom het curriculum, een leven lang leren, passend onderwijs, een nieuw koersplan: het zijn zaken die nogal wat vragen van onderwijsprofessionals. Om professionalisering en kennisdeling een steviger plek te...

Lees meer