Digitale geletterdheid: nut én noodzaak

Dat digitale geletterdheid onderdeel van het curriculum wordt (of al zou moeten zijn) is voor mij geen vraag. Sterker nog: ik zie het als een vereiste voor goed toekomstgericht onderwijs. Deze zomer werd ik - terwijl ik boeken las, Zomergasten keek en door mijn...

Lees meer

Onderwijs & ICT gids 2019-2020

Hierbij presenteren wij u onze Onderwijs & ICT gids gericht op nascholing, professionalisering en advies voor het schooljaar 2019-2020. O21 is een onderwijsadviesbureau met een duidelijke focus op het thema onderwijs & ICT. Bij de integratie van ICT nemen we...

Lees meer

Doordacht invulling geven aan de nieuwe schoolplannen

Dit schooljaar zijn veel besturen en scholen bezig met het richting geven aan de nieuwe planperiode. Het komende schooljaar staat in het teken van inrichten en verrichten. In veel schoolplannen worden prachtige begrippen gebruikt als: gepersonaliseerd leren,...

Lees meer

Buitenspel? De leraar is juist aan zet!

Hoe een bewuste en beredeneerde keuze voor digitale adaptieve leermiddelen het onderwijs positief kan stimuleren en de rol van de leerkracht nog meer benadrukt. In een recent (09/04/2019) verschenen artikel in het NRC roepen Jeroen van Dongen (hoogleraar Natuurkunde,...

Lees meer

Samen op expeditie: de start van een ontdeklab

Nu 2020 dichterbij komt zijn steeds meer scholen er druk mee: het implementeren van wetenschap en techniek (W&T) in het basis- en speciaal onderwijs. Een van de opties die we hierbij steeds vaker zien is het inrichten van een ontdeklab of leerlab. Dat kan een...

Lees meer

Nieuw! Opleiding toekomstgericht onderwijs voor IB’ers

Met de komst van nieuwe digitale leermiddelen verandert niet alleen het onderwijslandschap, maar ook de rol van Intern Begeleider. Hoe stuurt u op onderwijskwaliteit, opbrengsten en leerlingenzorg met het gebruik van adaptieve leermiddelen? Hoe begeleidt u teams naar...

Lees meer

ICT inzetten vanuit een heldere onderwijsvisie

Digitalisering en ict een toekomstbestendige en bewuste plek geven binnen de eigen onderwijspraktijk: dat vraagt om kennis en een doordachte aanpak. Maar hoe doe je dat? Gert van Tol, sinds 2017 directeur-bestuurder bij PCBO Dantumadiel, startte samen met de ict'ers...

Lees meer

Wordt Bingel de nieuwe concurrent van Snappet en Gynzy?

Beweging op de adaptieve leermiddelenmarkt Tot op heden hebben de gevestigde uitgeverijen niet of nauwelijks een antwoord op initiatieven als Snappet, Oefenweb en Gynzy (aanbieders van leerlijndekkende, aanvullende of geheel methode-vervangende digitale adaptieve...

Lees meer