[searchandfilter id=”33618″]

Digitale geletterdheid: start met deze 3 stappen

Maar liefst 96% van de besturen vindt de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot. Steeds vaker heeft het thema een plek in strategische beleidsplannen en ‘wil men er iets mee’. Dat lijkt ook pure noodzaak, want de gemiddelde score...

Lees meer

Starten met een academie? Begin bij de basis

De komst van nieuwe digitale leermiddelen, ontwikkelingen rondom het curriculum, een leven lang leren, passend onderwijs, een nieuw koersplan: het zijn zaken die nogal wat vragen van onderwijsprofessionals. Om professionalisering en kennisdeling een steviger plek te...

Lees meer

Digitale geletterdheid: nut én noodzaak

Dat digitale geletterdheid onderdeel van het curriculum wordt (of al zou moeten zijn) is voor mij geen vraag. Sterker nog: ik zie het als een vereiste voor goed toekomstgericht onderwijs. Deze zomer werd ik - terwijl ik boeken las, Zomergasten keek en door mijn...

Lees meer

Onderwijs & ICT gids 2019-2020

Hierbij presenteren wij u onze Onderwijs & ICT gids gericht op nascholing, professionalisering en advies voor het schooljaar 2019-2020. O21 is een onderwijsadviesbureau met een duidelijke focus op het thema onderwijs & ICT. Bij de integratie van ICT nemen we...

Lees meer

Doordacht invulling geven aan de nieuwe schoolplannen

Dit schooljaar zijn veel besturen en scholen bezig met het richting geven aan de nieuwe planperiode. Het komende schooljaar staat in het teken van inrichten en verrichten. In veel schoolplannen worden prachtige begrippen gebruikt als: gepersonaliseerd leren,...

Lees meer

Buitenspel? De leraar is juist aan zet!

Hoe een bewuste en beredeneerde keuze voor digitale adaptieve leermiddelen het onderwijs positief kan stimuleren en de rol van de leerkracht nog meer benadrukt. In een recent (09/04/2019) verschenen artikel in het NRC roepen Jeroen van Dongen (hoogleraar Natuurkunde,...

Lees meer

Samen op expeditie: de start van een ontdeklab

Nu 2020 dichterbij komt zijn steeds meer scholen er druk mee: het implementeren van wetenschap en techniek (W&T) in het basis- en speciaal onderwijs. Een van de opties die we hierbij steeds vaker zien is het inrichten van een ontdeklab of leerlab. Dat kan een...

Lees meer

Nieuw! Opleiding toekomstgericht onderwijs voor IB’ers

Met de komst van nieuwe digitale leermiddelen verandert niet alleen het onderwijslandschap, maar ook de rol van Intern Begeleider. Hoe stuurt u op onderwijskwaliteit, opbrengsten en leerlingenzorg met het gebruik van adaptieve leermiddelen? Hoe begeleidt u teams naar...

Lees meer