Samenvatting: handreiking professionalisering ict-bekwaamheid

Op vrijdag 11 maart 2022 lanceerde Kennisnet de handreiking professionalisering ict-bekwaamheid. In deze handreiking hebben ze hun kennis met betrekking tot professionalisering van ict-bekwaamheid gebundeld. Het doel van deze handreiking is dat de sleutelfiguren (leraar, schoolleider, i-coach, stafmedewerker en bestuurder) goede vragen gaan stellen, zodat er een goed gesprek ontstaat over ict-bekwaamheid. Het uiteindelijke doel van de handreiking is dat er een doordachte aanpak op het gebied van professionaliseren en ict komt.

Met elkaar in gesprek over ict-bekwaamheid

De handreiking kan op 3 verschillende manieren ingezet worden om met elkaar in gesprek te gaan over ict-bekwaamheid:

  1. vanuit de sleutelfiguren en hun rol. Start bij de vragen van de leraar over de ict-bekwaamheid;
  2. vanuit thema’s en onderwerpen;
  3. vanuit de 16 ict-bekwaamheden van de leraar.

Deze gesprekken kunnen een verschillende insteek hebben – van heel concreet tot het verkennen van beleidsmatige keuzes – omdat de sleutelfiguren verschillende rollen hebben. In deze handreiking staan bewust de vragen van de leraar centraal. De vragen van de andere sleutelfiguren worden als ondersteunend gezien om de leraar te helpen met het bevorderen van zijn ict-bekwaamheid.

Figuur 1: Samen werken aan ict-bekwaamheid (Kennisnet, 2022).

Figuur 1: Samen werken aan ict-bekwaamheid (Kennisnet, 2022). 

Gespreksonderwerpen en vragen

In de handreiking vind je een overzicht van mogelijke gespreksonderwerpen per sleutelfiguur. Deze zijn verdeeld over verschillende thema’s:

  • onderwijsleerproces en onderwijsvisie
  • taken, cultuur en samenwerken
  • ict en de omgeving
  • eigen professionalisering

Per sleutelfiguur vind je daarnaast voorbeeldvragen, tips voor de gesprekken en verwijzingen naar extra artikelen.

In de handreiking staan ook 16 ict-bekwaamheden voor de leraar. Het is geen competentielijst waar elke leraar aan moet voldoen, maar een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over een doordachte aanpak van ict.

De vertaalslag naar gerichte ondersteuning en professionalisering

Om ict écht doordacht verder op te pakken, is het belangrijk om de gevraagde competenties te vertalen naar concrete indicatoren, die gelinkt zijn aan de dagelijkse onderwijspraktijk van de leraar. Daar geeft de huidige handreiking nog geen of onvoldoende antwoord op, terwijl juist hier veel winst te behalen valt. De digitale vaardighedenscan 3.0 van O21 geeft scholen en besturen dit inzicht wel. Zo kun je gericht ondersteuning of professionalisering inzetten om de gestelde ambities te behalen.

Kijk voor meer informatie op https://www.o21.nu/digitale-vaardighedenscan/ of neem vrijblijvend contact met ons op!

Bron: Kennisnet