Starten met een academie? Begin bij de basis

De komst van nieuwe digitale leermiddelen, ontwikkelingen rondom het curriculum, een leven lang leren, passend onderwijs, een nieuw koersplan: het zijn zaken die nogal wat vragen van onderwijsprofessionals. Om professionalisering en kennisdeling een steviger plek te geven, kiezen steeds meer besturen voor het starten van een academie, al dan niet samen met andere besturen of binnen een samenwerkingsverband. Een mooie ontwikkeling die we van harte toejuichen. Binnen een academie kunt u immers het leren beter faciliteren, zorgen voor leren met en van elkaar, bewust kiezen voor de inzet van de juiste experts en ambities uit een koersplan gericht een plek geven.

Start bij het begin…

In de praktijk wordt vaak gestart met het aanschaffen van een online academie-omgeving, het vullen van de inhoud en het samenstellen van een aanbod. Dat is een belangrijk  onderdeel, maar zeker niet het beginpunt. Een huis kun je immers ook niet inrichten als nog niet alle muren gemetseld zijn. Om een academie tot een succes te maken, is het belangrijk te beginnen met de basis. Hoe brengt u in kaart wat het vaardigheidsniveau van medewerkers is? Hoe vertaalt u strategisch beleid en visie in concrete doelen en vervolgens in een passend aanbod? Hoe verhoudt online en offline leren zich tot elkaar en waar ligt het eigenaarschap? En, niet onbelangrijk, hoe houdt u de academie levend en blijft u resultaten monitoren?

… en werk toe naar een bruisende academie

O21 kan u ondersteunen bij een onderbouwde en gedragen opstart van de academie. Samen zoeken we naar de juiste antwoorden op bovenstaande vragen. We brengen de huidige stand van zaken in beeld, betrekken medewerkers, zorgen voor de organisatie en planning en voor een goed aanbod, waarbij we ook kijken naar de expertise die er al aanwezig is. Deze en andere bouwstenen van onze aanpak zorgen voor een bruisende en succesvolle academie die uitnodigt tot verdere ontwikkeling van uw medewerkers.

Meer weten?

Heeft u interesse in onze aanpak of wilt u weten hoe we u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Karen Paardekooper-Lim, karen@o21.nu, tel. 06-24570812.