Tien jaar O21

Tien jaar geleden werd in het 300 pagina’s tellende rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2011-2012’ slechts één alinea aan ict gewijd. Op datzelfde moment waren drie ondernemende onderwijskundigen ervan overtuigd dat digitalisering een steeds belangrijkere rol zou gaan spelen. Ze geloofden toen al dat ict een middel kan zijn om onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker te maken. En zo geschiedde…

In 2021 bestond O21 tien jaar! Een bijzondere mijlpaal waar we samen met onze partners, klanten en team bij stil staan. We zetten hen in het zonnetje in onze jubileumuitgave. Je leest hem door op de foto hieronder te klikken.