educatieve apps

Wilt u uw kennis bijspijkeren over educatieve apps en online tools in onderwijs met ICT? Na het volgen van een van onze korte, praktische workshops bent u weer helemaal up-to-date.

Optimale inzet van je digibord

Wat is de didactische kracht van het digitale schoolbord? En hoe sluit je daar als leerkracht bij aan? Welke vaardigheden heb je daar voor nodig? We bestuderen, bekijken, proberen en ervaren tools en toepassingen voor instructiemomenten en staan stil bij het ‘waarom’, om zo ook zelf goede keuzes te kunnen maken uit het aanbod.

Learning analytics en digitale leermiddelen

Hoe meet en weet je of de ICT-middelen die ingezet worden, ook daadwerkelijk hogere leeropbrengsten opleveren? Digitale leermiddelen zijn zeer geschikt om leerlingen te volgen, maar het is nog onvoldoende duidelijk welke vaardigheidsgroei je daarmee bereikt. Dit komt onder andere door de vorm waarin de data wordt gepresenteerd.

Interactief presenteren met online tools

Op welke manier zet je online tools in de dagelijkse onderwijspraktijk? Kennismaking met interactieve online tools en hun didactische meerwaarde zoals onder andere Gynzy, Prowise Presenter en Prowise Connect, Kahoot!

Educatieve apps en tools

Verken de basis: maak kennis met educatieve apps en tools. Met de input uit deze workshop kun je na afloop een les maken, waarin ICT en menselijk maatwerk elkaar goed ondersteunen.

De inzet van ICT vanuit de taxonomie van Bloom

In het eerste deel van de bijeenkomst wordt (nader) kennisgemaakt met de taxonomie van Bloom: wat is lagere en hogere orde denken en wat zijn de kenmerken van de verschillende lagen uit deze taxonomie? In het tweede deel van de bijeenkomst zoomen we in op ICT-middelen en educatieve software. Stimuleert ICT het hogere orde denken, of niet? Hoe verhouden de adaptieve digitale leermiddelen zich ten opzichte van de taxonomie van Bloom? En hoe zou je apps en tools kunnen inzetten om het hogere orde denken te stimuleren?

Meer weten?

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nico Meijer, nico@o21.nu