sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken. Ook voor oudercommunicatie worden sociale media en andere digitale kanalen ingezet. Maar welke tools zijn eigenlijk geschikt en hoe pakt u dat aan? En heeft u als school een heldere visie op hoe u omgaat met (digitale) media in en buiten de klas?

Maak uw school mediawijs

In deze workshop staan we stil bij het gebruik en de toepassingen van sociale media door ouders, scholen en schoolbesturen. Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid in uw onderwijs. De insteek van deze workshop is niet om te kijken wat er allemaal mis kan gaan, maar met name het denken in mogelijkheden. Welke ICT-competenties hebben leraren en leerlingen nodig? Hoe zit het met de informatievaardigheden van leerlingen? Worden er goede strategieën gehanteerd bij het zoeken en verwerken van informatie? En is er (school)beleid waarin afspraken zijn gemaakt hoe er met (digitale) media omgegaan wordt in en buiten de klas? Na deze workshop weet u waar u staat en hoe u uw school mediawijs kunt maken.

Meer weten?

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Henk van de Hoef, henk@o21.nu