Tweejarig ASKO project “Leren met ICT” succesvol afgerond

In 2016 zijn alle scholen van ASKO gestart met een tweejarig proeftuinproject ‘Leren met ICT.’ De doelstelling van dit project was dat scholen met behulp van pilots ICT structureler in zouden gaan zetten en dat daarmee ook de ICT-vaardigheden van leerkrachten verhoogd zouden worden. Elke school van ASKO heeft zich voor twee jaar verbonden aan een van de volgende proeftuinen: Snappet, 21 e eeuwse vaardigheden, Digitale leermiddelen, Mediawijsheid en Ontdeklab.

Tijdens dit project is ASKO intensief ondersteund door O21 en InterZin. In opdracht van ASKO heeft communicatiebureau Zuiver C een inspirerend filmpje gemaakt waarin wordt teruggeblikt op de mooie resultaten die behaald zijn.

[x_video_embed type=”16:9″][/x_video_embed]

Meer weten?
Heeft u als bestuur of scholengroep interesse in een dergelijke aanpak? Kijk dan hier voor meer informatie.