Visievorming strategisch ict-beleid

Als bestuur hebben jullie een strategisch beleidsplan of koersplan. Maar hebben jullie dit ook vertaald naar richtinggevende uitspraken of een visie op onderwijs met ict? Of is het de hoogste tijd deze te herzien of aan te scherpen? Tijdens een studiedag of TROA-sessie helpen we jullie met het verzamelen van bouwstenen, die de basis vormen voor jullie visie en strategisch ict-beleid.

TROA staat voor Toekomst, Realiteitstoetsing, Opties en Acties. Het is een concrete aanpak om met elkaar in gesprek te gaan over jullie doel (het ‘why’ van Simon Sinek) en wat de kleine stappen zijn die naar dat doel leiden. Visie bepalen doe je niet in je eentje, daarom werken we tijdens een TROA-sessie met een gemengde groep en op een actieve, inspirerende manier.

Bouwstenen voor visie op onderwijs met ict

Een TROA-sessie kan ‘los’ ingepland worden of onderdeel zijn van een studiedag. We starten met trends in het onderwijs die te maken hebben met ict. Welke trends herkennen jullie, hoe gaan jullie hiermee om en wat betekenen ze voor de toekomst? Vervolgens gaan we, met als basis jullie koersplan/strategisch beleidsplan, aan de slag met de vier fasen van de TROA-aanpak:

Toekomst

Alles mag in deze fase. Iedere deelnemer mag zijn onderwijsdromen benoemen. We verzamelen deze en bespreken ze. Samen bepalen we wat jullie gedeelde droom voor onderwijs met ict is.

Realiteitstoetsing

In deze fase benoemen de deelnemers de belemmeringen in de organisatie of infrastructuur die weggenomen moeten worden om een stap te maken. Deze ontwikkelpunten worden ook op bestuursniveau verzameld zodat jullie precies zien waar het team mee verder wil.

Opties

Met elkaar bespreken we mogelijke oplossingen voor de belemmeringen. Door alleen in oplossingen te denken en nog niet in de uitvoering ervan, houden jullie een open blik.

Acties

Jullie kiezen met welke onderdelen jullie aan de slag gaan. Hier maken we met elkaar afspraken over: wat heeft de hoogste prioriteit, wie is waarvoor verantwoordelijk en wat zijn concrete acties voor de komende vier jaar?

Resultaat

Na afloop van de dag werkt het team van O21 een notitie uit en de hoofdlijnen van de bouwstenen. Hiermee kunnen jullie zelf verder. En indien gewenst kunnen wij jullie ook helpen bij het ontwikkelen van jullie beleid.

Meer weten?

Meer weten of een vraag stellen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

 

Persoonlijk advies?

Michelle van den Helder

Onderwijsadviseur