“We hebben nu een sterke basis voor onze ict-structuur”

In 2021 stond CSG De Waard voor een uitdaging op het gebied van ict. Jan Winters, destijds net gestart als interim bestuurder, zocht de expertise van O21 om de ict-structuur van de stichting te moderniseren. Dit werd het begin van een vruchtbare samenwerking, die de fundering legde voor toekomstige ict-ontwikkelingen binnen de stichting.

De start van de samenwerking

“Al snel werd duidelijk dat we veel te doen hadden,” vertelt Jan. “De ict-infrastructuur was verouderd. De mappenstructuur was bijvoorbeeld onoverzichtelijk en risico-inventarisaties ontbraken. O21 voerde een nulmeting uit, waarmee we inzicht kregen in de noodzakelijke acties. Hun aanpak, helder en gestructureerd, gaf ons meteen vertrouwen én inzicht in de te volgen stappen.”

Een stevige basis creëren

“Bij CSG De Waard heeft O21 zich gericht op het creëren van een stevige basis, beginnend met een heldere visie en beleid,” legt onderwijsadviseur Jim uit. “Samen met de stichting hebben we het strategische ict-beleid ontwikkeld. Dit beleid was de leidraad voor alle vervolgstappen. We hebben de rollen en verantwoordelijkheden rondom ict in kaart gebracht en geborgd, wat een cruciaal onderdeel is van een efficiënte ict-structuur. Bovendien heb ik een kritische blik geworpen op de informatiestromen en koppelingen binnen de organisatie, wat leidde tot een actieplan voor het autorisatiebeleid van ParnasSys en een duidelijke structuur voor Google Workspace. Belangrijk was ook het leggen van een basis voor ict-hardware richtlijnen binnen CSG De Waard. Deze richtlijnen zijn nu een integraal onderdeel van de ict-begroting, die meerdere jaren bestrijkt.”

Plezierig en professioneel

Jan spreekt vol lof over de samenwerking: “Wat ik zo waardeer aan O21 is hun vermogen om echt te luisteren naar de behoeften van de klant. Ze werken niet alleen op het stafbureau, maar zijn ook actief betrokken bij de scholen zelf, ondersteunen de directeuren en het personeel. Hun aanpak is zowel plezierig als uiterst professioneel.”

Resultaten en overdracht

“Dankzij O21 hebben we nu een sterke basis voor onze ict-structuur,” vervolgt Jan. “We zijn nu in de fase van de overdracht aan onze nieuwe bovenschoolse ict-coördinator, die voortbouwt op het solide fundament dat O21 heeft gelegd.”

Jim knikt bevestigend: “Onze aanpak kenmerkt zich door het stellen van duidelijke en haalbare doelen, in lijn met het strategische ict-beleid en in nauw overleg met de stichting. Het doel was altijd om iets achter te laten waarop de stichting zelfstandig kon voortbouwen. Ik ben trots dat we dit samen hebben bereikt.”

Heb je een vergelijkbaar vraagstuk als CSG De Waard? Kijk dan eens wat O21 kan betekenen op het gebied van detachering of strategisch ict-beleid. Of neem contact met ons op; we denken graag met je mee.