Wordt Bingel de nieuwe concurrent van Snappet en Gynzy?

Beweging op de adaptieve leermiddelenmarkt

Tot op heden hebben de gevestigde uitgeverijen niet of nauwelijks een antwoord op initiatieven als Snappet, Oefenweb en Gynzy (aanbieders van leerlijndekkende, aanvullende of geheel methode-vervangende digitale adaptieve leeromgevingen) kunnen geven. Al in 2013 werd door de gemeenschappelijk educatieve uitgeverijen (GEU) een langslepende rechtszaak tegen Snappet gestart, die hen uiteindelijk niet – of maar zeer ten dele – in het gelijk stelde.  Jarenlang discussieerden de grootste leden van de GEU (waaronder Malmberg, Zwijsen, Noordhoff en Thieme Meulenhoff) over de vraag hoe ze de exodus van klanten een halt toe konden roepen.

In samenwerking met Heutink ICT lanceerden zij op de NOT in januari 2017 Momento: de spin in het web van educatieve software van de uitgeverijen. Een centraal dashboard dat een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld van de voortgang van leerlingen moet geven. Waar Basispoort als ‘startpagina’ functioneert om de educatieve software van de uitgeverijen te ontsluiten, is Momento de ‘verkeerscentrale’ met de verwerkingsresultaten van de leerlingen binnen educatieve software van de uitgeverijen.

En nu lanceert Malmberg een voor Nederland nieuw platform, Bingel genaamd. Bingel is voor Malmberg het dashboard waarbinnen de nieuwe generatie software (waaronder waarschijnlijk Wereld in Getallen in 2019) ontsloten kan worden. Wat Malmberg (begrijpelijkerwijs) niet vermeldt is dat Bingel al enige jaren wordt gebruikt in België (2011), Zweden en Finland.

VanIn (de ontwikkelaar van Bingel) is de grootste educatieve uitgever en marktleider van educatieve leermiddelen in België, waarbij men met Bingel in België onlangs werd verkozen tot het beste ICT-project van het jaar.

Bingel lijkt de potentie in zich te hebben om een serieuze concurrent voor Snappet en Gynzy te worden, meer nog dan de samenwerking tussen Oefenweb en Prowise met ‘Prowise Go’.  De voorbereiding, instructie, verwerking (en voortgang hiervan volgen) en analyse voltrekt zich voor de leerkracht (en leerling) binnen één (gesloten) systeem. Bingel lijkt dit volledige palet ook aan te bieden (handleiding, digibordtool, dashboard). Wat Bingel daarnaast inhoudelijk interessant maakt is het gebruik van een andere adaptieve technologie – gebaseerd op Knewton – waarbij leerdoelen onderling meervoudig verbonden zijn. In theorie zou het adaptieve platform niet meteen terug hoeven te schakelen bij een foutief antwoord, maar zorgen dat eerst kennis, inzicht en vaardigheden van een onderliggend doel beheerst worden. Een prachtige kans voor het onderwijs wanneer dit zich in de lespraktijk ook daadwerkelijk zo zou ontvouwen.

Is met de lancering van Bingel de meerwaarde voor Malmberg om te participeren in Momento een stuk kleiner geworden? Heb je nog een spin in het web nodig wanneer je zelf de spin in je eigen web bent?

Henk van de Hoef en Nico Meijer – O21

Links: